मिश्र धातु निगम लिमिटेड

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम

CIN L14292TG1973GOl001660

मिदानी कॉन्ट्रैक्ट विवरण (नामांकन आधार)

तिमाही-वर्ष स्थिति
क्वार्टर - II, 2018 डाउनलोड
क्वार्टर - I, 2018 डाउनलोड